Manskapsbarack Rönnebergs/Frosta

Bo i fantastiska Ljungbyhed med otrolig historia.

Barackerna uppfördes redan år 1883. Tillbyggnaderna på gavlarna görs vid sekelskiftet då barackerna även förses med tvättrum.
Baracken används som förläggning för att sedan delvis bli sjukhusbarack med sjukhuslokaler i den södra ändan och logement och furirrum i den norra.

Efter ombyggnad 1938 utökas sjukhus lokalerna medan logement och furirrum finns kvar i den norra delen.
Sjukhus och tandläkarmottagning tar efter hand över hela bottenvåningen.
År 2008 byggdes byggnaden om till ”förläggning” för golf gymnasiets elever.

2019 invigde man det vi idag kallar hotellet.
Här hittar man 27 rum  med en fantastisk historia och utsikt över golfbanan och området.

”Känslan av att sova och bo, i och runt historien är omvälvande och lite spännande.”

© Copyright - Söderåsen Resort